Model współpracy

WYDRUK I EKSPEDYCJA KORESPONDENCJI

Usługi druku świadczone są wg określonych parametrów i filtrów. Zawsze ustalamy je z Klientem na etapie przyjmowania zlecenia. Klient otrzymuje wydrukowaną korespondencję do podpisu i ostemplowania. Następnie tworzona jest książka nadawcza, w której rejestrowana jest korespondencja przygotowana do wysyłki. Klient na końcowym etapie otrzymuje zaadresowane i zakopertowane już listy gotowe do wysyłki.

KORESPONDENCJA PRZYCHODZĄCA

Podstawą działania jest przekazywanie przez Klienta korespondencji w wersji papierowej, która następnie jest rejestrowana w systemie operacyjnym Klienta w wersji elektronicznej (skan PDF). Wybrane przez Klienta dokumenty (przedmiot zlecenia), są dostarczane Spółce przez upoważnioną przez Klienta osobę. Mogą być również wysyłane przesyłką pocztową lub kurierską. Dokumenty, które mają być digitalizowane, są przekazywane i zwracane Klientowi za sporządzeniem protokołu zdawczo-odbiorczego. Dokumentacja papierowa wraca do Klienta po wykonaniu usługi, zeskanowaniu i podpięciu skanu do systemu operacyjnego. Dodatkowo w wersji elektronicznej Klient otrzymuje raport z podjętych czynności.