Nasze usługi

Slider
WYDRUK I PRZYGOTOWANIE KORESPONDENCJI
• Wydruk według określonych i ustalonych z Klientem parametrów i filtrów, koniecznych do prawidłowego wydruku korespondencji
• Wydruk korespondencji zawierającej załączniki generowane przez system produkcyjny wraz z korespondencją
• Wydruk korespondencji do podpisu i ostemplowania przez Klienta
Ekspedycja i korespondencja masowa
• Przygotowanie przesyłek zwykłych do ekspedycji
• Przygotowanie przesyłek poleconych do ekspedycji
• Przygotowanie książki nadawczej dla wydrukowanej korespondencji
• Zakopertowanie przygotowanej korespondencji do kopert formatu DL, C5/6 lub C4
Archiwizacja i przygotowanie teczki z wydrukami
• Założenie teczki z aktami wraz z oznaczeniem okładki drukiem według zestandaryzowanego wzoru
• Wszycie wydruków w okładkę
• Wszycie koszulki foliowej na dokumenty
• Wszycie koperty papierowej na dokumenty
• Zarejestrowanie w systemie założonej teczki akt

Digitalizacja dokumentów do wersji PDF
• Skanowanie dokumentów do pliku PDF
• Skanowanie zwrotek do pliku PDF
• Podpinanie dokumentów w wersji cyfrowej do archiwum systemu produkcyjnego
• Sortowanie dokumentów w wersji papierowej
• Przekazanie wraz z odpowiednim protokołem przekazania dokumentów będących przedmiotem digitalizacji
Przygotowywanie i generowanie raportów
• Przygotowanie wg wymagań Klienta wzorów raportów cyklicznych
• Przygotowanie raportów ad hoc według indywidualnych potrzeb
Porządkowanie akt przez zespoły terenowe
• Porządkowanie akt w siedzibie Klienta
• Porządkowanie akt w siedzibie Spółki, po wcześniejszym dostarczeniu ich do siedziby Spółki
Księgowanie operacji bankowych Klienta
• Przelew przychodzący z tytułu wpłaty na konto prowadzonej egzekucji
• Przelew przychodzący od wierzyciela z tytułu wpłaty z tytułu zaliczki lub kosztów postępowania
• Przelew wychodzący do wierzyciela z tytułu należności uzyskanych w toku egzekucji lub rozliczenia kosztów egzekucji
• Przelew wychodzący z tytułu opłacenia kosztów prowadzenia egzekucji
WSPARCIE W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
• Usługi wsparcia w zakresie aplikacji produkcyjnej Klienta
• Usługi wsparcia w zakresie inicjalnego podłączenia i konfiguracji urządzeń sieciowych (routery, switche, modemy) i urządzeń peryferyjnych np. drukarek sieciowych i lokalnych, skanerów, czytników kart z certyfikatami


Usługi HelpDesk dla pracowników Klienta
• Usługi HelpDesk dla pracowników Klienta w zakresie użytkowania standardowego oprogramowania stanowiskowego świadczone zdalnie (telefonicznie, e-mailem, poprzez przejęcie kontroli nad pulpitem użytkownika)
• Usługi HelpDesk dla pracowników Klienta w zakresie użytkowania wyposażenia stanowiska pracy świadczone zdalnie